ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มาสเตอร์โพลล์ เห็นก่ำกึ่งประเด็นปรับ ครม.

698 222

มาสเตอร์โพลล์สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี โดยพบว่าแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ ยังคงเห็นต่างกันในเรื่องปรับคณะรัฐมนตรี

มาสเตอร์โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อการกระแสการปรับคณะรัฐมนตรี โดยสำรวจจากแกนนำชุมชนทั้งสิ้น 1,020 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558

โดยผลสำรวจพบว่า แกนนำชุมชน 36.5 % ระบุไม่ควรปรับ เพราะสถานการณ์การเมืองยังไม่นิ่ง ยังไม่เข้าที่เข้าทางอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย ส่งกระทบให้การทำงานล่าช้า และอยากให้การร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยก่อน ส่วนแกนนำชุมชน 36.1 % เห็นว่า ควรปรับคณะรัฐมนตรี เพราะบางกระทรวงยังทำงานไม่เป็นระบบและไม่เต็มที่ ควรปรับเปลี่ยนตามบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ คณะรัฐมนตรีบางส่วนยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน อยากให้แต่ละกระทรวงมีผู้เชี่ยวชาญมารับผิดชอบดูแล// ส่วนแกนนำชุมชน 27.4 % ระบุว่าไม่มีความเห็น แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจ

เมื่อถามถึงความพึงพอใจถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงด้านความมั่นคง ผลการสำรวจพบว่า กระทรวงด้านความมั่นคงที่ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ กระทรวงมหาดไทย โดยได้ 8.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงกลาโหม ได้ 8.30 คะแนน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ 7.80 คะแนน ในขณะที่กระทรวงแรงงานได้ 7.79 คะแนน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend