ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เดินหน้ากฎหมาย พลิกโฉมสื่อไทย

763 185

วันนี้สภาการหนังสือพิมพ์ได้จัดงานกฎหมายใหม่พลิกโฉมสื่อไทยโดยประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณได้ร่วมปาฐกถาพิเศษด้วย จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไป ไปติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวคุณอนุพรรณ จันทนะ

โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนหลายด้าน โดยภาพรวมแล้ว ยังคงยึดตามรัฐธรรมนนูญฉบับ 2550 เช่นมาตราที่ระบุว่า การสั่งปิดกิจการสื่อมวลชนเพื่อลิดรอน เสรีภาพจะกระทํามิได้ การห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด หรือบางส่วนหรือแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระทํามิได้ เว้นแต่การรักษาความมั่นคงของรัฐ,คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น และศีลธรรมอันดีของประชาชน

ร่างรัฐธรรมนูญ ยังกำหนดด้วยว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จะเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนมิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่น และรัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเพื่ออุดหนุน กิจการสื่อมวลชนของเอกชนมิได้ เพื่อมิให้รัฐบาลใช้อิทธิพลหรืออํานาจเงิน เข้าไปครอบงํา ก้าวก่ายสื่อมวลชน ขณะเดียวกัน ยังมีมาตราที่ระบุว่า การซื้อโฆษณาหรือบริการอื่นจากสื่อมวลชนโดยรัฐจะกระทําได้ แต่รัฐต้องเปิดเผยงบประมาณทั้งหมดให้สาธารณะได้รับทราบ ซึ่งข้อกำหนดนี้ เป็นความตั้งใจที่กรรมาธิการยกร่างฯ ต้องการป้องกันปัญหาที่รัฐเข้าไปครอบงำการทำงานของสื่อมวลชนผ่านการให้เงินสนับสนุน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend