ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

กระทรวงแรงงาน ตั้งกรรมการ จัดการปัญหาแรงงานเด็ก

754 664

กระทรวงแรงงานตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย พร้อมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศทำวิจัยเด็กทำงาน ปัญหาใช้แรงงานเด็ก และวางแนวทางแก้ไข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดเผยว่าในการประชุมดำเนินการด้านแรงงานเด็กในประเทศไทย โดยที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และขยายกลไกการตรวจและดูแลเรื่องการใช้แรงงานเด็กลงไปถึงระดับจังหวัด ทำให้มีข้อมูลในเชิงสถิติจากการตรวจบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในระดับพื้นที่จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ จะสำรวจจำนวนเด็กทำงานในสถานประกอบการต่างๆ และปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีข้อมูลพื้นฐานของเด็กทำงานและปัญหาการใช้แรงงานเด็กในภาพรวมทั้งประเทศ ทำให้ขาดข้อมูลเชิงสถิติทั้งจำนวนเด็กทำงาน ประเภท ลักษณะของงานที่ทำ เวลาทำงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในอนาคต

ขณะนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กำลังหารือเพื่อทำความตกลงกันว่าจะร่วมมือกันในการทำวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสหรัฐอเมริกา โดยไอแอลโอจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยในการสำรวจข้อมูลเด็กทำงานและปัญหาการใช้แรงงานเด็กด้วย คาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการวิจัยและมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend