คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตีกลับห้ามขายเหล้า-เบียร์ปีใหม่ มีมติเพิ่มแค่ห้ามขายวันออกพรรษา ชง นโยบายฯ 24 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) เป็นประธาน โดยมีวาระพิจารณาการออกอนุบัญญัติ หรือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) เสนอพิจารณาร่างประกาศ  5 ฉบับ ดังนี้
1. ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในท่าเรือโดยสารสาธารณะ2. กำหนดสถานที่หรือบริเวณ ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในสถานีขนส่ง3.ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงลานกีฬา สนามหน้าอาคาร เป็นต้น4. ห้ามขายเหล้าบริเวณรอบสถานศึกษา5. ห้ามขายเหล้าในวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม และวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี
  ศ.นพ.รัชตะ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดของร่างอนุบัญญัติต่างๆ และมีมติเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป โดยร่างประกาศ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่มีมติผ่านแล้วนั้น ประกอบด้วย
1.ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในท่าเรือโดยสารสาธารณะ2. ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในสถานีขนส่ง3.ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ที่อยู่ในกำกับของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกฎหมายเดิมกำหนดเพียงตัวอาคาร แต่ร่างนี้จะกำหนดบริเวณภายในของสถานที่ราชการทั้งหมด ทั้งสนามหญ้า ลานกีฬา ฯลฯ 4.การกำหนดวันสำคัญในการห้ามขายเหล้า ที่ประชุมมีมติห้ามขายเหล้าในวันออกพรรษา จากเดิมวันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา  ส่วนมาตรการห้ามขายเหล้าในวันปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้กลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มอีกครั้ง
"ส่วนการพิจารณาห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษานั้น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องเพิ่มเติม เนื่องจากบางร้านอยู่มานาน และร้านค้าเหล่านี้ไม่ใช่ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง แต่เป็นร้านค้าร้านอาหาร จึงให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลับไปร่างกรอบแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อร้านค้าอื่นๆ
ส่วนร่างกฎกระทรวงในการห้ามขายห้ามดื่มเหล้าบนทางรถไฟนั้น ก่อนหน้านี้ได้เสนอคณะกรรมการควบคุมฯ สมัย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนรมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ แล้ว จึงสามารถเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ได้เลย" ศ.นพ.รัชตะ กล่าว
 ผู้สื่อข่าวถามว่า เพราะเหตุใดมาตรการห้ามขายเหล้าในวันปีใหม่จึงไม่ผ่านการพิจารณา ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้ต้องคำนึงถึงความเห็นที่หลากหลายของสังคม เพราะกระทบกับคนหมู่มาก จึงต้องมีการศึกษาและทบทวน พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นอย่างรอบด้านมากกว่านี้     ผู้สื่อข่าวถามว่า มติดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เคยพูดไว้ว่าให้มีการจำหน่ายได้ในช่วงปีใหม่หรือไม่ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า คำปรารภของท่านนายกรัฐมนตรีก็รับฟัง แต่ในที่ประชุมก็มีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การเฉลิมฉลองด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีมาตรการห้ามขายเหล้าปีใหม่ แต่ สธ. มีมาตรการในเรื่องการจัดทีมดูแลเฝ้าระวัง  และให้ความรู้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเหล้า รวมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้มงวดตรวจจับผู้กระทำผิดทั้งการจำหน่ายและดื่มที่ขัดกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า พร้อมยอมรับเรื่องนี้ แต่เครือข่ายฯจะร่วมกับฝ่ายวิชาการศึกษามาตรการช่วงปีใหม่นี้ว่า จะลดจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเมาแล้วขับได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็จะรวบรวมข้อมูลไว้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอต่อในการควบคุมช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป     วันเดียวกันก่อนการประชุมฯ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 40 คนเดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจรมว.สธ. เพื่อเดินหน้าออกมาตรการควบคุมปัญหาจากการดื่มเหล้า และขอของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทย ในการออกกฎหมายควบคุมฯ