นราธิวาส - สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.นราธิวาส ล่าสุดท่วมแล้ว 9 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า ล่าสุดยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักแพร่ปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลทำให้แม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ สุไหงโก-ลก บางนราและสายบุรี มีปริมาณน้ำล้นตลิ่ง อันเป็นเป็นพวงของน้ำป่าที่มีต้นกำเนิดอยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่ อ.สุคิริน ได้ไหลทะลักลงมาสมทบ ส่งผลทำให้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฏรและพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ 9 อำเภอแล้ว 
ประกอบด้วย อำเภอสุคิริน แว้ง สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก ศรีสาคร จะแนะ ระแงะ ตากใบ และรือเสาะ โดยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหนักสุดอยู่ในอำเภอแว้ง สุคิรินและตากใบ โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร โรงเรียน 9 แห่ง ในพื้นที่ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนโดยไม่มีกำหนด
ล่าสุดนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศพื้นที่ 3 อำเภอ คือ ตากใบ แว้ง สุคิริน เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยภัยแล้ว ส่วนอีก 6 อำเภอ รอดูสถานการณ์ว่ามีแนวโน้มน้ำท่วมขังอยู่ในระดับวิกฤติหรือไม่ ถ้าเข้าสภาวะวิกฤติก็จะทยอยประกาศเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทางอำเภอแต่ละแห่งได้เบิกเงินงบประมาณฉุกเฉิน ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
และจากการตระเวนตรวจสอบสภาวะน้ำท่วมที่หนักสุดในแต่ละอำเภอ คือ แว้ง ที่ ต.โล๊ะจูด และ ต.กายูคละ ถนน 2 สาย รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยมีระดับน้ำท่วมขัง 60-80 ซ.ม.
สุไหงปาดี ถนนจารุเสถียรบริเวณโรงเรียนอิสลามบำรุง เขตเทศบาลตำบลปะลุรู ยานพาหนะขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ศรีสาคร ถนนสายบ้านไอร์ตุย ม.1 ต.ศรีบรรพต ยานพาหนะขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แถมเสาไฟฟ้า 3 ต้น ล้มขวางถนน
สุไหงโก-ลก น้ำท่วมขัง 8 ชุมชน ที่อยู่บริเวณแนวริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้อพยพชาวบ้านไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 27 ครัวเรือน รวม 130 คน
นอกจากนี้ อ.ตากใบ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.นานาค จำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณแนวริมตลิ่งของแม่สุไหงโก-ลก โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูง 1.00-1.40 เมตร ,จะแนะ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านละหาร ม.3 ต.จะแนะ ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 250 หลังคาเรือน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูง 1-1.20 เมตร,รือเสาะ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านซือแนะ ม.3 ต.เรียง ซึ่งได้รับอินทธิของแม่น้ำสายบุรีล้นตลิ่ง ,ระแงะ มีน้ำท่วมขังหนักสุดในพื้นที่ บ้านฮูลูปาเร๊ะ ม.1 ต.ตันหยงมัส ส่งผลทำให้ถนนมีน้ำท่วมขังสูง 60-80 ซ.ม. ยานพาหนะขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และอำเภอสุคิริน มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.ภูเขาทอง จากอิทธิพลของน้ำป่าบนเทือกเขาไหลทะลัก แต่ระดับน้ำท่วมขังไม่สูงมากนัก เนื่องจากกระแสน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลกอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหาย ช่วงคอสะพาน ดินสไลด์ทับถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

น้ำท่วมนราฯ แล้ว 9 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว

น้ำท่วมนราฯ แล้ว 9 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว

น้ำท่วมนราฯ แล้ว 9 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว

น้ำท่วมนราฯ แล้ว 9 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว

น้ำท่วมนราฯ แล้ว 9 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว