ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายช่วยชาวนา นำร่อง 6 จังหวัด

595 0

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบตามที่ ครม.ได้มีมติให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา กำหนดให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือน จำนวน 3.49 ล้านครัวเรือนตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 1,000 บาท วงเงินรวมกว่า 40,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพของเกษตรกร

สำหรับการจ่ายเงิน ธ.ก.ส.จะจ่ายให้กับ 6 จังหวัดนำร่อง ซึ่งมีความพร้อมในระบบการขึ้นทะเบียน มีพิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ลพบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และจะขยายการจ่ายเงินที่เหลือให้กับเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาในครั้งนี้ และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว ซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น เกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองสิทธิ์ 

โดยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ จากนั้นให้ชาวนานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชน มาจัดทำหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ หลังจากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป ทั้งนี้หากเกษตรกรดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend