ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ร่วมงานกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการจัดงาน Event และคิดรูปแบบกิจกรรม (Year Plan) และลงมือปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • บริหารจัดการและควบคุม งบประมาณและการจัดงาน Event ต่างๆ
 • จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร และลูกค้าทราบ
 • ควบคุมงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม Event และประสานงานกับลูกค้า
 • มีภาวะผู้นำสูง สามารถทำงานนอกเวลาได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, คล่องตัวสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สมัครด้วยตนเองได้ที่
 • บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 1858/57-62 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 28
 • โทรศัพท์ : 02-338-3510 หรือทาง E-mail : [email protected]
ส่งรีซูเม่