svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ท่องเที่ยว

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2564
8.0 k

เปิดให้ใช้บริการแล้ว สวนป่า "เบญจกิติ" ใครกำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกาย เดินเล่นถ่ายรูป แนะนำที่นี่เลย! ที่มีทั้งสวนป่า สวนน้ำ เส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไฮไลต์ Sky WalK เชื่อมไปสวนเบญจกิติ และสวนลุมพินีได้อีกด้วย

"สวนเบญจกิติ" ปรับปรุงขึ้นตามแนวคิดเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ปลูกป่าในใจคน" ให้เป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวที่พัฒนาขึ้นแห่งใหม่ใน กทม. ให้เป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง

 

มีเนื้อที่รวมประมาณ 450 ไร่ บริเวณโรงงานยาสูบเดิม โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ และการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และส่งมอบให้ กทม. ดูแลพื้นที่

 

 

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

 

"การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ๆ ที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในเมืองนั้น ซึ่งในมหานครชั้นนำทั่วโลกจะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในเมืองทั้งนั้น ที่ผ่านมา กทม.ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองมาอย่างต่อเนื่อง"

 

 

กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ ในปี 2563

 

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

 

 

ขอความร่วมมือจากกองทัพบกก่อสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ ให้มีพื้นที่ป่าและพื้นที่น้ำร้อยละ 85 เพิ่มต้นไม้ในพื้นที่โครงการ 8,725 ต้น และพรรณไม้หายากกว่า 350 ชนิด ภายในสวนป่ามีต้นไม้หลากสี สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละฤดู 

 

 

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

 


ตอนนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย เดินเล่นถ่ายรูป ในสวนเบญจกิตินี้ได้แล้ว ที่มีทั้งสวนป่า สวนน้ำ เส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ

 

 

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

 

 

สามารถใช้ทางเดินลอยฟ้า (Sky WalK) ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่สวนน้ำที่อยู่ส่วนหน้าของสวนเบญจกิติ และเชื่อมต่อไปสะพานเขียว และเชื่อมไปยังสวนลุมพินีได้อีกด้วย

 

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

 

สำหรับการก่อสร้างปรับปรุง ยังมีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารกีฬา สวนป่าระยะที่ 2 ซึ่งจะเสร็จในเดือนเมษายน 2565 
 

 

สวนป่า “เบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ