ลมหนาวมาแล้ว ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้จองขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถไฟลอยน้ำ ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันศุกร์  เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

 

เริ่มให้บริการเที่ยวแรกวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 

ตารางเที่ยว

 • วันที่ 26 – 28 พ.ย.
 • วันที่ 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ธ.ค.
 • วันที่ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ค. 65

 (ยกเว้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 มากราคม 2564)

 

รวม 27 วัน โดยมีขบวนรถให้บริการทั้งรถนั่งธรรมดา ชั้น 3 และรถปรับอากาศ ชั้น 2 พ่วงให้บริการในขบวนรถ 

 

อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน

รถธรรมดา  

 • กรุงเทพ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป – กลับ  ราคา 330 บาท
 • สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง  เที่ยวไป-กลับ ราคา 130 บาท
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ -กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท

 

เปิดตารางทัวร์ “รถไฟลอยน้ำ” เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เที่ยวแรก 26 พ.ย. นี้

 

รถปรับอากาศ 

 • กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เที่ยวไป – กลับ  ราคา 560 บาท
 • สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง เที่ยวไป – กลับ  ราคา 260 บาท
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ  เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท

 

ตารางการเดินรถ เที่ยวไป (ขบวนที่ 921)

 • ขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.00 น.

 

 • จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ คือ  สถานีสามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชุมทางแก่งคอย

 

 • ถึง จุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

 • ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ดื่มด่ำกับความงดงาม 20 นาที

 

 • เดินทางไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ชิม ช๊อป สินค้าพื้นเมือง OTOP  ประมาณ 30 นาที

 

 • จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 10.35 น.

 

 • นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น หรือท่องเที่ยวรอบนอกตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยใช้บริการรถตู้ อัตราค่าบริการท่านละ 60 บาทตลอดเส้นทาง ไปชมทุ่งทานตะวัน ณ บ้านกล้วย & ไข่ ชมสวนเฟิร์นยักษ์ ณ ไร่ทรัพย์ประยูร

 

เปิดตารางทัวร์ “รถไฟลอยน้ำ” เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เที่ยวแรก 26 พ.ย. นี้

 

 •  จากนั้นขบวนรถไฟเที่ยวกลับ (ขบวนที่ 926) ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น.

 

 • หยุดหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ คือ สถานีชุมทางแก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน ชุมทางบางซื่อ สามเสน ถึงสถานีกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น.

 

การซื้อตั๋วเดินทาง

 • สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน
 • ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
 • หรือระบบ D-Ticket
 • รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

เปิดตารางทัวร์ “รถไฟลอยน้ำ” เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เที่ยวแรก 26 พ.ย. นี้