เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าหมู่เกาะสิมิลัน ต้อนรับการเปิดประเทศ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเริ่มเปิดเกาะตั้งแต่ 15ตุลาคม - 15 พฤษภาคม ทั้งนี้เจ้าหน้าได้ฉีดวัคซีนครบสามเข็ม พร้อมมีมาตรการป้องกันโควิด คัดกรองนักท่องเที่ยว

 

หลังจากมีการเปิดประเทศและเปิดให้มาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันไปนั้นทาง คุณเอกพล ก่งเซ่ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หัวหน้าจุดสกัดอุทยานฯที่ สล.1(เกาะหูยง) ตัวแทน คุณ ทัศเนศวร์  เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

ได้เผยว่าตั้งแต่ภาครัฐได้มีการประกาศเปิดประเทศทางเจ้าหน้าที่เองก็มีมาตรการป้องกันโควิดก่อนเดินทางเข้าเกาะ รวมเจ้าหน้าที่มีฉีดวัคซีนครบสามเข็มจำนวน 85 คนเป็นที่เรียบร้อยเพื่อต้อนรับการเปิดเกาะนักท่องเที่ยว เมื่อเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีน้อย ส่วนมากจะเป็นคนไทยมากว่าและคาดว่าในอนาคตจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 หลังจากที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีคำสั่งให้ปิดเกาะสิมิลัน จ.พังง งดการท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วง COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อให้ธรรมชาติได้พื้นตัว

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

โดยมาตรการครั้งนี้ ได้ดำเนินการในรูปแบบ New Normal โดยซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันสามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ 14 ตุลาคม จนถึง 14 พฤษกาดม โดยแบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ (OneDay Trip) และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน ได้กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 3,850 คนต่อวัน

 

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

สำหรับผู้ประกอบการจากพื้นที่ขยาย โครงการ ภูเก็ต Sandbox ทางอุทยานฯ มีการตรวจตัดกรองตามระบบSHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ผู้ประกอบการ ที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าผ่านมาตรฐานการ รับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้ว ก็สามารถดำเนินการเข้ามาซื้อตั๋วได้

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ประกอบด้วย คนขับเรือ ไกด์ อาทิเช่น บริษัท ซีสตาร์อันดามัน จำกัด ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชื่อดังในจังหวัดพังงา ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ทางรัฐได้วางไว้และนำร่องนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามที่หมู่เกาะสิมิลัน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

แต่ในส่วนเรือที่ยังไม่ผ่านSHA PLUS จะต้องนำใบตรวจวัดซีน ใบฉีดยาวัคซีน นำมาประกอบในการซื้อตั๋วทุกคน ส่วนนักท่องเที่ยวเองต้องผ่านการรับรองของผู้ประกอบการที่มีบัญชีรายชื่อตามแบบที่ต้องลงรายชื่อก่อนล่วงหน้าจะต้องผ่านการฉีดวัดซีนของจังหวัด หลังจากที่เรือลงไปแล้วก่อนขึ้นเกาะก็จะมีระบบ New Normal ที่ผ่านมาตรฐานของ ปี 2564ด้วยเช่นกัน  ซึ่งในขณะนี้

 

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

เปิดขั้นตอนการท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน