ถนนเมืองไทยหน้าหนาวสีสันตระการตา ของต้นไม้ที่ผลัดใบเปลี่ยนสี มาดูกันว่า มีถนนสายไหนที่่สวยงาม มีจุดพัก น่าแวะเช็กอิน! กันบ้าง

 

กรมทางหลวง ดำเนินการเตรียมความพร้อมปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม  ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และปรับปรุงทัศนียภาพทางหลวง ให้มีความสวยงามทันช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ว่านโยบายดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ช่วยหนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เริ่มดำเนินการ 2 โครงการแล้ว

 

“ขับรถเที่ยว” หน้าหนาว เส้นทางสวย สีสันละลานตา

 

1.โครงการเตรียมความพร้อมจุดเช็คอินกรมทางหลวง 

ได้เริ่มทำความสะอาด ตกแต่ง ปรับปรุงป้ายและจัดเตรียมจุดเช็คอินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดำเนินการใน 11 จังหวัด จำนวน 11 จุด ได้แก่

 

“ขับรถเที่ยว” หน้าหนาว เส้นทางสวย สีสันละลานตา

 1. ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
 2. โค้งปิ้งงู จ.สกลนคร
 3. จุดกางเต็นท์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 4. แยกไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น
 5. อุโมงค์สัตว์ข้ามวังน้ำเขียว จ.ปราจีนบุรี
 6. จุดพักรถลำตะคลอง จ.นครราชสีมา
 7. จุดกางเต็นท์หมวดทางหลวงบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 8. แยกห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์
 9. โค้งมโนราห์ จ.พัทลุง
 10. จุดพักสูดอากาศบริสุทธิ์เขาช้างสี จ.นครศรีธรรมราช
 11. วงเวียนปลาพะยูน จ.ตรัง

2.โครงการปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

 

 •  แผนงานเพิ่มศักยภาพถนนสายต้นไม้และดอกไม้ โดยดำเนินการบำรุงรักษาหรือปลูกเพิ่มในจังหวัดที่มีไม้ยืนต้นออกดอกสีสันสวยงามบริเวณสองข้างทางหลวง ด้วยพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของเส้นทางใน 15 จังหวัด จำนวน 20 แห่ง

 

“ขับรถเที่ยว” หน้าหนาว เส้นทางสวย สีสันละลานตา

 

 •  แผนงาน 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงาม ดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยการปรุงปรุงภูมิทัศน์สองข้าง, บริเวณทางแยกต่างระดับหรือบริเวณเกาะกลางเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว จำนวน 77 แห่ง โดยในเบื้องต้นจะนำร่องถนนเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

 

 •  แผนงานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชน ดำเนินการในจังหวัดท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก,จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนและลานกางเต็นท์, จุดจอดรถ, ไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้ายแนะนำภายนอกและภายในบริเวณจุดบริการประชาชน, ฯลฯ

 

“ขับรถเที่ยว” หน้าหนาว เส้นทางสวย สีสันละลานตา

กรมทางหลวงพร้อมนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทางหลวงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่มาพร้อมกับความปลอดภัย โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ ดอกไม้สองข้างทางหลวงให้มีความร่มรื่นสบายตา

ดังนั้นจะพิจารณาเส้นทางที่มีศักยภาพก่อนปรับปรุงหรือดูแลบำรุงรักษาในสิ่งที่มีอยู่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่และสร้างเส้นทางแห่งการท่องเที่ยวต่อไป