เมืองไทยเดินหน้าเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัว แล้วเมื่อไรคนไทยจะไปเที่ยวเมืองนอกแบบไม่ต้องกักตัวได้บ้าง ถ้าไปได้ คุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนก่อน ?

ต่างชาติจะมาเที่ยวไทยได้แล้ว เมื่อไรคนไทยจะไปเที่ยวเมืองนอกได้ ( คลิป )

ต่างชาติจะมาเที่ยวไทยได้แล้ว เมื่อไรคนไทยจะไปเที่ยวเมืองนอกได้ ( คลิป )

ต่างชาติจะมาเที่ยวไทยได้แล้ว เมื่อไรคนไทยจะไปเที่ยวเมืองนอกได้ ( คลิป )

 

ต่างชาติจะมาเที่ยวไทยได้แล้ว เมื่อไรคนไทยจะไปเที่ยวเมืองนอกได้ ( คลิป )