ตรวจสอบข้อมูลจากมติศบค.ล่าสุด มีจังหวัดไหนบ้างที่ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ปกติไม่มีเคอร์ฟิว

ข้อมูลจากมติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุดเมื่อวันนี้ ( 27 ก.ย. 64)  พบว่ามีบางจังหวัดไม่มีประกาศเคอร์ฟิว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการได้ตามปกติ  คือ พื้นที่ควบคุม  หรือ พื้นที่สีส้ม

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้างไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร” เปิดได้ปกติ

 

พื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม มีทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่

 

จังหวัดกระบี่

จังหวัดนครพนม

จังหวัดน่าน

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพังงา

จังหวัดแพร่

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้างไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร” เปิดได้ปกติ

 

มาตรการของจังหวัดในพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม มีดังนี้

ไม่จํากัดการเดินทาง

ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว(ห้ามออกจากเคหะสถาน)

ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 100คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้างไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร” เปิดได้ปกติ

ร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ

งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

 

 

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

ปิดในส่วนเครื่องเกมส์สวนสนุก (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้างไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร” เปิดได้ปกติ

 

 

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชาให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด

 

 

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

 

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสด หรือ พื้นที่สีแดง ที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว แต่จะมีความต่างจากพื้นที่ควบคุมเล็กน้อย คือ ในส่วนของร้านอาหารที่เปิดบริการได้ถึง 23.00 น.

 

พื้นที่ควบคุมสูงสด หรือ พื้นที่สีแดง ปัจจุบันมีทั้งหมด 37 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดตรัง

จังหวัดตราด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดยโสธร

จังหวัดระนอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดลําปาง

จังหวัดลําพูน

จังหวัดเลย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสตูล

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอํานาจเจริญ

 

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้างไม่มีเคอร์ฟิว “ห้าง ร้านอาหาร” เปิดได้ปกติ

 

มาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง มีดังนี้

ไม่จํากัดการเดินทาง

ไม่มีเคอร์ฟิว (ห้ามออกจากเคหะสถาน)

ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า50 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

 

ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน) (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

 

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จํากัดจํานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

 

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

 

สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชาให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด

 

สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม