svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ท่องเที่ยว

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย วันแรกทะลุ 3 แสนราย

25 กันยายน 2564
1.0 k

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และ ทัวร์เที่ยวไทย เปิดลงทะเบียนวันแรก ททท. สรุปผลตอบรับประชาชนดี ลงทะเบียนทะลุ 3 แสนคน ก่อนเปิดให้ประชาชนจองใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 8 ตุลาคมนี้

25 กันยายน 2564 เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน แจ้งเปิดโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส3" เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ถึง 31 ม.ค. 65 โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรมและที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 - 24 ม.ค. 65  

 

ส่วนประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ เฟส 2 และผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป และเริ่มจองโรงแรมและที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 - 24 ม.ค. 65

 

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย วันแรกทะลุ 3 แสนราย

 

เช่นเดียวกับโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ที่เปิดให้บริษัทนำเที่ยวลงทะเบียนแล้วผ่าน www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.นี้ ก่อนเปิดให้ประชาชนจองใช้สิทธิโดยตรงผ่านบริษัทนำเที่ยวเพื่อจองแพ็คเกจทัวร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65 โดยรัฐควักจ่ายให้ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 1 ล้านสิทธิ

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนวันแรกของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จากข้อมูล ณ เวลา 24.00 น. เมื่อวันที่ 24 กย 64 พบว่า มีประชาชน ลงทะเบียนรวม 300,000 ราย และผู้ประกอบการลงทะเบียนรวม 380 ราย

 

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย วันแรกทะลุ 3 แสนราย
 

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียน  “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ทำได้ดังนี้

 

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ  
 3. ดาวน์โหลด+ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นแอพฯ หลักในการใช้งาน  
 4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ OnlineTravel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ  
 5. ได้รับ Voucher สำหรับ check-in โรงแรม

 

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย วันแรกทะลุ 3 แสนราย

 

ส่วน โครงการทัวร์เที่ยวไทย จากข้อมูล ณ เวลา 24.00 น. เมื่อวันที่ 24 กย 64 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้บริษัทนำเที่ยวลงทะเบียนเป็นวันแรกผ่าน www.ไทยเที่ยวไทย.ไทย พบว่า มีบริษัททัวร์ที่เปิดถุงเงินแล้วจำนวน 1561 ราย บริษัททัวร์สมัครเว็บไซด์ จำนวน 345 ราย กรอกรายการนำเที่ยวแล้ว 118 รายการ และรอตรวจรายการนำเที่ยว 79 รายการ

 

สำหรับ คุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” มีดังนี้ 

 

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรมและที่พัก ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3 ได้               

 

การใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ  
 • ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจ (จองแพ็คเกจก่อนเดินทาง 7 วัน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน)
 • ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจ และทำรายการผ่านทาง “ถุงเงิน”  
 • ขั้นตอนที่ 4 ประชาชนรับการ แจ้งเตือน ชำระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง” หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลา23.59น.ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ  
 • ขั้นตอนที่ 5 เช็คอิน ณ จุดนัดพบ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว เมื่อถึงวันเดินทาง

ทั้งนี้ ขั้นตอนที่ 5 จะต้องดำเนินการดังนี้ 1.สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง 2.สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน ของผู้ประกอบการนำเที่ยวทั้งจังหวะเช็คอินและเช็คเอ้าท์

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย วันแรกทะลุ 3 แสนราย

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ