ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิดใน กทม.และปริมณฑลยังคงมีการระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดขนาดใหญ่และจากการสัมผัสใกล้ชิดของคนในครอบครัว ทำให้ผู้คนยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตปกติ ส่งผลให้ท้องถนนทั่วกทม.โล่ง

เมื่อช่วงเข้าวันนี้ (5 พ.ค.64) ได้มีรายงานสถานการณ์โควิดพบผู้ป่วยรายใหม่ 2,112 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย ส่งผลให้บรรยากาศ ใจกลาง กทม. ถนนสำคัญๆหลายสาย ไม่ว่าจะเป็นถนน ราชดำริ ถนนพระราม1 ถนนหน้าห้างมาบุญครอง และถนนอีกหลายสายในกรุงเทพ มีปริมาณรถที่น้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเหตุการณ์ปกติ ทั้งที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน

เช้านี้ ถนนในกทม. โล่งมาก!! คนกรุงฯยัง WFH อยู่เช้านี้ ถนนในกทม. โล่งมาก!! คนกรุงฯยัง WFH อยู่

เช้านี้ ถนนในกทม. โล่งมาก!! คนกรุงฯยัง WFH อยู่

เช้านี้ ถนนในกทม. โล่งมาก!! คนกรุงฯยัง WFH อยู่

เช้านี้ ถนนในกทม. โล่งมาก!! คนกรุงฯยัง WFH อยู่