ปิดลับมานานสำหรับสูตรผลิตอาหารเลี้ยงไก่ คิดค้นโดยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อดีตอธิการบดีคนที่3 นามเดิมทองดี เรศานนท์ 1 ใน 3 บูรพาจารย์หรือสามเสือแห่งวงการเกษตรไทย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและวางรากฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

ทายาทรุ่นหลานหลวงสุวรรณฯผศ.อนุพร สุวรรณวาจากกสิกิจ ซึ่งปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.)ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวการเลี้ยงไก่ในเชิงพาณิชย์ พร้อมสูตรสำเร็จในการผลิตอาหารไก่ เป็นครั้งแรก

เปิดสูตร(ลับ)อาหารไก่ตำรับหลวงสุวรรณฯ


ย้อนไปเกือบ 100 ปีที่แล้วการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย มีการเลี้ยงตามบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อกินเนื้อกินไข่ เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้ไก่อาศัยตามใต้ถุนบ้าน ชายคา โรงนา และต้นไม้ โดยพันธุ์ไก่ที่เลี้ยงจะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่แจ้ ไก่อู และไก่ตะเภา เป็นต้น
ครั้นในปี 2467 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร บิดาการเกษตรแผนใหม่ เจ้าของสโลแกน เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริงได้นำไก่พันธุ์เล็กฮอร์นมาเลี้ยงแบบทันสมัย เพื่อการค้าเป็นครั้งแรก แต่การเลี้ยงไก่ไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีวัคซีนและยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคไก่
ต่อมาในปี 2484 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกันทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์ต่าง ๆ ที่แผนกสัตว์เล็ก บางเขน จนมีไก่เต็มโรงเรือน พร้อมจัดตั้งโรงเรียนเลี้ยงไก่และมีการแข่งขันไก่ไข่ดกเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรก  
กระทั่งในปี 2489 เป็นปีที่มีการตื่นตัวในการเลี้ยงไก่อย่างมาก เนื่องจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและจอมพลผิน ชุณหวัณ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและประธานกรรมการการส่งเสริมปศุสัตว์แห่งชาติ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงไก่เป็นอย่างมาก

เปิดสูตร(ลับ)อาหารไก่ตำรับหลวงสุวรรณฯ

และปีเดียวกันนี้เอง หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 1ใ น3 ทหารเสือวงการเกษตรไทยและผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนที่3 เป็นคนแรกที่มาจากข้าราชการประจำ ได้ริเริ่มงานเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะโรงแรมไก่หรือไก่ขังกรง พร้อมกับมีการผสมเทียมไก่ การตรวจเพศไก่ การคำนวณสูตรอาหารไก่ รวมถึงการฟักไข่ด้วยตู้ฟักทันสมัยที่สั่งตรงมาจากต่างประเทศ
จากเอกสารโครงการหอจดหมายเหตุศาสตราจารย์ระพี สาคริก ซึ่งท่านได้เขียนบันทึกไว้ถึงการเลี้ยงไก่ของหลวงสุวรรณฯ โดยระบุว่า

เปิดสูตร(ลับ)อาหารไก่ตำรับหลวงสุวรรณฯ


อาจารย์หลวงสุวรรณท่านมีชื่อเสียงเพราะนำเอาการเลี้ยงไก่มาเผยแพร่ในเมืองไทยแต่ก่อนนี้เมืองไทยยังเลี้ยงไก่แบบขังกรงไม่เป็น แต่เป็นการเลี้ยงปล่อยแบบชาวบ้าน เลี้ยงแบบธรรมชาติ ปล่อยให้ไก่หากินเอง อาจารย์หลวงสุวรรณนำการเลี้ยงแบบขังกรงมาเลี้ยง เริ่มในเกษตรก่อน เพราะฉะนั้นอาจารย์หลวงสุวรรณนำการเลี้ยงแบบขังกรงมาเผยแพร่ ซึ่งนับว่ากล้ามากเพราะมันขัดแย้งกับธรรมชาติ
ขณะที่ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถานีวิทยุม.ก. ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานปู่ได้เล่าถึงสูตรสำเร็จการผลิตอาหารไก่ที่คิดค้นโดยหลวงสุวรรณฯ ผ่านรายการเกษตรวาไรตี้ทางสถานีวิทยุม.ก. โดยระบุว่า
หลังได้ค้นเจอสมุดจดบันทึกที่เป็นลายมือเจ้าคุณปู่หลวงสุวรรณฯเขียนไว้ในอดีตทำให้ได้เห็นว่า วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารไก่นั้น จะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ซึ่งประกอบด้วย ตำข้าวขาว ข้าวโพด หางนมผง ปลาป่น กากถั่วเหลือ ใบกระถิน เปลือกหอยและเกลือป่น จากทั้งหมด 100 ส่วน

เปิดสูตร(ลับ)อาหารไก่ตำรับหลวงสุวรรณฯ


สูตรนี้เป็นสูตรลับยังไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน เป็นสูตรที่คุณปู่หลวงสุวรรณได้คิดค้นขึ้นมาและเขียนด้วยลายมือของท่านเอง เมื่อ 70-80 ปีที่แล้ว และยังเป็นสูตรต้นตำรับสูตรอาหารไก่ที่บริษัทใหญ่ผลิตและจำหน่ายอาหารไก่อยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

ผศ.อนุพรเผยต่อไปว่า ไม่เฉพาะการแบ่งตามอัตราส่วนผสมเท่านั้น วัตถุดิบแต่ละชนิดได้ผ่านการวิเคราะห์วิจัยถึงคุณค่าทางโภชนาการด้วย ทำให้ได้รู้ว่าส่วนผสมแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมกับทุกช่วงอายุของไก่อย่างไร สูตรอาหารไก่ของหลวงสุวรรณฯจึงไม่ได้มีแต่ส่วนผสมของวัตถุดิบ แต่จะบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการด้วยสูตรอาหารไก่ในแต่ละช่วงวัยจะมีผลสรุปการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ว่าสูตรทั้งหมดมันประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วก็จะมีการวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ เช่นค่าของโปรตีน แคลซียน ฟอสฟอรัส ค่าของวิตามินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในซีนโคลีนเท่าไหร่ในจำนวน 100 เปอร์เซ็นที่มีส่วนการผสมของวัตถุดิบ ซึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์เราสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และตรวจสอบได้ด้วยผศ.อนุพรกล่าวย้ำ

เปิดสูตร(ลับ)อาหารไก่ตำรับหลวงสุวรรณฯ


อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมจัดเป็นหลักสูตรอาหารไก่ตำรับหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปใช้ในการผลิตอาหารไก่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเตรียมร่วมกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ในการผลิตสื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไปด้วย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นักเรีน นักศึกษาร่วมวางพวงมาลาสักการะ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัย(ติดถนนงามวงศวาน)โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 06.00 น.