กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังภาวะกาเฟอีนเป็นพิษ เนื่องจากดื่มชา-กาแฟและน้ำอัดลมพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย หนักสุดถึงตาย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการดื่ม ชา กาแฟ และน้ำอัดลมในเวลาใกล้เคียงกัน จนเกิดภาวะพิษกาเฟอีน จะมีผลกระทบต่อร่างกายตั้งแต่กระสับกระส่ายไปจนถึงหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้


โดยปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้


1. ชา มีปริมาณกาเฟอีน ประมาณ 24-76 มิลลิกรัม ต่อ 500 มิลลิลิตร


2.กาแฟ มีปริมาณกาเฟอีน 74-212 มิลลิกรัม ต่อ 180 มิลลิลิตร


3.น้ำอัดลม มีปริมาณกาเฟอีน ประมาณ 38-46 มิลลิกรัม ต่อ 355 มิลลิลิตร


ร่างกายไม่ควรได้รับกาเฟอีนเกินวันละ 200 มิลลิกรัม หากได้รับเกินวันละ 400 มิลลิกรัม อาจทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ หัวใจเต้นแรง


ผลเสียจากการได้รับกาเฟอีนในปริมาณสูง


ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้นมากเกินไป - กระสับกระส่าย


นอนไม่หลับ ปัสสาวะมากผิดปกติ


ความคิด-คำพูดสับสน


หัวใจเต้นเร็ว-แรง


ไม่สบายท้อง/ปวดท้อง


หากได้รับในปริมาณสูงมาก ๆ อาจถึงชีวิตได้ ความไวต่อกาเฟอีน อาการที่แสดงออก จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


เนื้อหาต้นฉบับ

สธ. เตือน ดื่มชา-กาแฟ-น้ำอัดลม ติดกัน เสี่ยงภาวะพิษกาเฟอีน

สธ. เตือน ดื่มชา-กาแฟ-น้ำอัดลม ติดกัน เสี่ยงภาวะพิษกาเฟอีน

สธ. เตือน ดื่มชา-กาแฟ-น้ำอัดลม ติดกัน เสี่ยงภาวะพิษกาเฟอีน