กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้การใช้พลังจิตรักษาโรคมะเร็ง ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน ว่ารักษาโรคได้ แนะประชาชนพิจารณาอย่างรอบด้านเลือกรับบริการจากแพทย์ และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณี การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลถึงหญิงรายหนึ่งซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง และได้เข้ารับการรักษาโดยการใช้พลังจิต ซึ่งผู้ให้บริการอ้างว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้ แต่หลังจากรับการรักษาครบตามที่กำหนดแล้วอาการของโรคมะเร็งไม่ได้ทุเลาลงแต่กลับลุกลามเพิ่มขึ้น นั้น
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงทำให้ผู้คนลืมที่จะใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases :NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคมะเร็ง มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น จึงมีผู้ไม่ประสงค์ดีอาศัยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและญาติมาเป็นเครื่องมือในการฉกฉวยผลประโยชน์ จึงต้องขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการใช้พลังจิตรักษาโรคมะเร็งนั้น ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันแต่อย่างใด และการที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย อีกทั้ง สูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น และทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้โรคลุกลาม หรืออาการกำเริบจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ชี้การรักษาโรคมะเร็งด้วยพลังจิต ไร้หลักฐานยืนยันผลสำเร็จ


ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอย้ำเตือนให้ประชาชน พิจารณาอย่างรอบด้านก่อนเลือกรับบริการรักษาพยาบาลไม่ว่ากรณีใดก็ตามขอให้ประชาชนเลือกรับบริการจากแพทย์ และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อย่าหลงเชื่อเพียงคำบอกเล่าปากต่อปากว่าดี หรือการโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรคให้หายขาดทั้งที่ขาดหลักฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้องยืนยัน
หากพบเห็นสถานพยาบาลใดอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคให้หายขาด ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ขอให้แจ้งมาที่กรม สบส.ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส.) ในวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคก็ส่ามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป