การปรับเปลี่ยนและจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย เป็นทางรอดหนึ่งในยุคที่มีการแข่งขันทางด้านอสังหาริมทรัพย์สูงโดยอาศัยหลักปรัชญาพอเพียง ตามรอยเท้าในหลวง รัชกาลที่ 9

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline