ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในงานวันไหลเมืองพัทยา ณ ลานโพธิ์ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ตำบลหนอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา

พิธีสรงน้ำพระสงฆ์-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งานวันไหลเมืองพัทยา