นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพากันเล่นน้ำในวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงตอนเย็นอย่างคึกคัก ที่ถนนสีลม เขตบางรัก เมื่อวันที่13 เมษายน 2559

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!

คนแห่เล่นน้ำที่ถ.สีลมแน่น!