ประเพณีจุดลูกหนู ของวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นประเพณีของชาวมอญ เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งทีมีประชาชนที่สืบเชื้อสายชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประเพณีการจุดลูกหนู เริ่มตั้งมาจากสมัยเจ้าอาวาส วัดหัตถสารเกษตรองค์ที่ 1 คือ พระครูธัญเขต เขมากร ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมื่อท่านมรณภาพลงทางวัดได้จัดพิธีประชุมเพลิงโดยการจุดลูกหนูเป็นครั้งแรก

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี


มาถึงเจ้าอาวาสองค์ที่ 2 พระปลัดอู๊ด นารโท ได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2512 ก็ได้จัดการประชุมเพลิงด้วยวิธีการจุดลูกหนูเช่นกัน และในปี 2520 การจุดลูกหนูในงานประชุมเพลิงของพระ โดยเฉพาะเถระผู้ใหญ่ ได้นำมาสู่การจัดงานประเพณีจุดลูกหนูของวัดสืบต่อมาถึงปัจจุบัน
โดยในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีทางวัดจะทำการจุดลูกหนู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยมอญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี