การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ พร้อมทั้งโชว์ริ้วขบวนสงกรานต์ เปิดงานในชุด มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน ซึ่งเป็นริ้วขบวนจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย แสดงถึงประเพณี ตำนาน ที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์ ตัวขบวนเป็นไปอย่างสวยงามเคลื่อนผ่านถนนราชดำเนิน ก่อนที่จะหยุดทำการแสดงตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ชมกันอย่างทั่วถึง ตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวน ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เขตพระนคร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"

เปิดงาน! เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
"มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน"