โคโค่วันบีช (coco-one Beach ) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดสะกอม บ้านปากบาง ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวและหมู่คณะ เดินทางมาพักผ่อน เพื่อชื่นชมบรรยากาศแปลกใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชายทะเล ที่เจ้าของได้ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูทันสมัย แปลกตากว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงนับเป็นทางเลือกใหม่ ของธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้ เป็นทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงภาวะที่ราคายางพาราอยู่ในช่วงขาลง ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ให้คนในพื้นที่รู้สึก หวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลใกล้บ้านของตนเอง ที่มีส่วนสำคัญทำให้ได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานรับจ้างต่างถิ่น 

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

ที่นี่เทพา...
"โคโค่วันบีช"   แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา