เด็กๆใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนที่สวนน้ำบนเขารูปช้าง ภายในสวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องจากภาวะอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ซึ่งสวนสัตว์สงขลาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสามารถชมทัศนียภาพตัวเมืองสงขลา ทั้งทะเลสาบและทะเลหลวง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะนิยมเดินทางกันมามาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัว ส่วนนักเรียนครูจะนำมาเป็นหมู่คณะเด็กๆเหล่านี้นอกจะสนุกสนานกับการได้เล่นน้ำคลายร้อนแล้ว ยังได้รับความรู้จากการชมสัตว์หายากนานาชนิด ที่มีอยู่แค่แห่งเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา

สวนน้ำบนเขารูปช้าง
แหล่งพักผ่อนคลายร้อนชาวสงขลา