ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม วาระ 2 3 วันที่ 25 และ 26 กันยายน เพิ่มหมวดว่าด้วยการพ้นสมาชิกภาพของ สนช. และการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline