วันที่ 20 กันยายน 2557 นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ และพลโทสุชาติ หนองบัว ประธานอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ ได้เดินทางไปที่วัดพิกุลทอง พื้นที่เทศบาลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุรายได้น้อยและผู้ยากไร้ และมอบบ้านที่ปรับปรุงและสร้างใหม่ "บ้านสบายเพื่อยายตา"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลถอนสมอ ตามที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการ CSR เป็นประจำทุกปี ที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างบ้านตามโครงการ "บ้านสบายเพื่อยายตา" ไปแล้วจำนวน 106 หลัง 
ซึ่งในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกบ้านเป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 17 หลัง แบ่งเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมจำนวน 5 หลัง ส่วนอีก 12 หลัง เป็นการดำเนินการในเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ ติดตั้งอุปกรณ์ราวจับ ปรับปรุงครัวและห้องน้ำ 
ซึ่งหลังจากมีการแถลงข่าวเสร็จก็ลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 หลัง ซึ่งมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 100 ปี ที่บ้านของยายนุ่ม แย้มขยาย อายุ 104 ปี สภาพร่างกายไม่สามารถเดินเหินได้ปกติ แต่ยังสามารถพูดคุยได้เป็นอย่างดี ในการเคลื่อนไหว ต้องใช้วิธีถัดไป ซึ่งการเคพะแห่งชาติก็ไปจัดทำห้องน้ำบนเตียงนอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณยาย