บทความจากคุณ ชายสามหยด บล็อคเกอร์เวบไซต์โอเคเนชั่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


15-16 ปีก่อน พื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ยังเป็นพื้นที่เช่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัญญาเช่ารวมอาณาบริเวณป่าสงวน 21,875 ไร่ กินเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2522
ที่ดินผืนใหญ่ถูกแบ่งให้เช่าทำไร่อ้อย ไร่สัปปะรด ขณะกระทิงและช้างป่ายังใช้ทางด่านเดิมออกหาอาหาร ช่วงแรกๆ ปัญหาการกระทบกระทั้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ทว่านานวันเข้า นายทุนที่เช่าช่วง เริ่มบุกรุกป่า ขยายพื้นที่รุกเข้าไปด้านในเรื่อยๆ กระทั่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมในเวลาต่อมา มีการพบช้างป่า ป่วยและเสียชีวิต
ระยะนั้นมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับประโคมข่าว ว่า ช้างป่ากุยบุรี อาจได้รับสารพิษที่มีคนใส่ลงในแหล่งน้ำ ทำให้หลายฝ่ายเร่งรุดเข้าพื้นที่เพื่อคลี่คลายกระแสข่าว ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทุกฝ่ายพุ่งเป้าไปที่นายทุนที่บุกรุกป่า จึงควรเวนคืนแล้วฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมให้กลับคืนมา
ข่าวของช้างป่ากุยบุรี ทราบถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความห่วงใย พระองค์พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เพื่อแก้วิกฤตการณ์นี้ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จึงได้เกิดขึ้น
มีการเวนคืนที่ดินในส่วนเช่าฟื้นฟูสภาพป่า โดยใช้ต้นขี้เหล็กเลือดปลูกนำ เพื่อให้ดินชุ่มก่อน แล้วจึงปลูกไม้ยืนต้น ชนิดอื่นตาม เช่น ตาเสือ เหรียง ยางนา นางแดง ประดู่ มะค่า ตีนเป็ด ปอหูช้าง รวมถึงสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) ตามลำห้วยหุบเขาต่างๆ
และ ในเวลาต่อมาในเวลาไม่นานปีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนความสมบูรณ์ ให้สรรพชีวิตได้ปลอดภัย เติบใหญ่ และหวนกลับคืนมา

ด้วย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เปิดตัวโครงการ ท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบ "กุยบุรีซาฟารี เมืองไทย" เพราะที่นี่ สามารถชม กระทิง และช้างป่า ในธรรมชาติ ได้โดยง่าย
 ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เปิดเผยว่าโครงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือ Best Practice มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยนักท่องเที่ยว จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน ความตระหนักและแรงจูงใจ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า อย่างจริงจังมากขึ้น
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นับเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแห่งแรกของประเทศไทย มีแผนการพัฒนาเพื่อสร้างระบบจัดการที่ดี โดยเน้น
- การจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่า- การเข้าชมสัตว์ป่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า- นักท่องเที่ยวไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าชมภายในพื้นที่ ให้ใช้บริการรถยนต์ชุมชนรอบพื้นที่ ซึ่งนำรถยนต์ที่ว่างเว้นจากการขนพืชผลทางการเกษตรมาปรับตกแต่ง เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว- การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และผู้นำชมอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
ดังนั้นนักท่องเที่ยว จึงต้องวางแผนการเดินทางและต้องพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสาร จาก
กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ (BEDO)
และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/chartsiam/2014/09/09/entry-2