แนะตรวจสอบกระจกก่อนถูกแอบมอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ใครที่ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะหรือห้องแต่งตัว ทั้งในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรม อาจจะวิตกเรื่องการถุก"แอบมอง" หรืออาจจะถูกแอบถ่ายภาพไปเผยแพร่
วันนี้ ขอแนะนำวิธีการตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือไม่
วิธีการตรวจสอบ เริ่มด้วยการนำนิ้วไปจิ้มที่กระจก ซึ่งหากนิ้วคุณกับกระจกชนกัน (แบบภาพซ้าย) แสดงว่าเป็นกระจกสองด้าน ซึ่งหมายถึงถ้ามีคนแอบดูอยู่ เขาก็จะเห็นและถ่ายภาพคุณได้ ถ้าเจอแบบนี้ให้ระวัง
แต่ถ้าใช้วธีการเดียวกัน แล้วมีช่องว่างระหว่างนิ้ว (แบบภาพขวา) แสดงว่าเป็นกระจกปกติที่มองจากข้างนอกไม่เห็นอะไรเป็นวิธีการตรวจสอบง่าย ๆ ที่ใช้ได้ดี