ช่วงตอมแมลงวัน พบกับ รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี // อุปนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ที่จะมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงโรค ตับอักเสบ บี และ โรคตับอักเสบ ซี ตลอดจนวิธีการในการป้องกัน การดูแล และการรักษาเพื่อให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคตับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline