สถานการณ์เด็กหายในสังคมไทย ยังคงมีอยู่เรื่อยๆ เช่นขบวนการลักพาตัวเด็ก ทั้งนำเด็กไปเร่ร่อน ขอทาน หรือค้าประเวณี และจากข้อมูลยังพบอีกว่า ประเทศไทยยังเป็นประเทศต้นทางและประเทศกลางทางในการส่งต่อเด็ก ไปยังประเทศที่ 3 จากขบวนการค้ามนุษย์

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเด็กเล็ก หรือเด็กโต ที่หายออกจากบ้านหรือหายไปจากครอบครัว ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทย ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของชุมชนนั้นๆ ถ้าหากเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จะหายจากการพลัดหลงจากผู้ปกครองหรือถูกลักพาตัวไปจากในหมู่บ้าน - ชุมชนหรือแม้กระทั่งนำเด็กไปเพื่อเลี้ยงดูหรืออุปการะ

ส่วนเด็กโตส่วนใหญ่จะถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศโดยสมัครใจ แต่เมื่อไปถึงกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในลักษณะถูกล่อลวง กับอีกประเภทคือถูกนำไปค้าประเวณีโดยตรง

สืบสวนความจริง | แฉขบวนการขายแรงงานเด็ก ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาฯ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังบอกถึงข้อมูลขององค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยยังเป็นประเทศต้นทางและประเทศกลางทางในการส่งต่อเด็กไปยังประเทศที่สาม หรือจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีการนำเด็กเข้ามาในประเทศไทย ลักษณะเข้าข่ายเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งใช้แรงงานและล่วงละเมิดทางเพศ

หากจำแนกขบวนการค้ามนุษย์ กรณีประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางที่นำเข้าเด็กมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ต้องมีคนไทยหรือเจ้าหน้ารัฐรู้เห็นเป็นใจ เพื่อนำเด็กไปตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้

หรือหากประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางในการส่งเด็กไปยังประเทศอื่นๆ จะต้องมี “ออเดอร์” หรือ “ใบสั่ง” จากต้นทาง ว่าต้องการเด็กไปทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรมประมง หรือค้าประเวณี โดยจะมีกลุ่มคนไทยเป็นนายหน้าเข้ามาติดต่อตามชุมชน หรือหมู่บ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่ครอบครัวที่โดนหลอกลวงจะเป็นคนที่รู้จักกัน หรือเป็นคนในพื้นที่ โดยอาศัยความไว้ใจ จากนั้นจะนำเด็กไปส่งตามออเดอร์ที่สั่งไว้

 

จากข้อมูลของตำรวจ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ที่ดูเกี่ยวกับเรื่องเด็กโดยตรง พบสถิติเด็กหาย จากอุบัติเหตุพลัดหลง, พรากผู้เยาว์, และโรคประจำตัว โดยในปี 2561 มีจำนวน 3 ราย ปี 2562 มีจำนวน 7 ราย ปี 2563 มีจำนวน 4 ราย และปีนี้ ปี 2564 มีจำนวน 3 ราย โดยทุกรายให้การช่วยเหลือสำเร็จ จะเห็นได้ว่าจำนวนตัวเลขเด็กหายลดน้อยลงทุกปี ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่ทำให้เด็กอยู่ในสายตาผู้ปกครองมากขึ้นด้วย

สืบสวนความจริง | แฉขบวนการขายแรงงานเด็ก กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ได้มีการประสานงานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการช่วยตามหาเด็ก จากการสักถามประวัติจากพ่อแม่ การตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตรวจสอบทางอากาศ และนำรูปเด็กไปช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็มีบางคนแจ้งเบาะแสมาว่าพบเด็ก ก็สามารถไปช่วยเหลือกลับคืนสู่ครอบครัวได้

จากข้อมูลยังพบว่า เด็กหายมีหลายประเภท  กรณีเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มักจะหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเด็กโตจะหายจากการถูกล่อลวงทางแชทในโซเชียลมีเดีย บางคนก็ถูกล่อลวงไปเป็นเด็กเร่ร่อน ขอทาน ขายพวงมาลัย

ส่วนเด็กที่ไม่มีพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับเลี้ยงไว้อยู่ในความดูแลของกระทรวง

ผู้ใดมีลูกหลานหายออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ สามารถแจ้งมาได้ที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2823892 ได้ตลอด 24 ชม. เพราะการแจ้งเบาะแสเร็ว จะนำไปสู่การช่วยเหลือที่ทันท่วงที