background-defaultbackground-default

สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน สะท้อนถึงการถดถอยของระบบสาธารณสุข และความล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์ของภาครัฐ แต่มีความพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนโควิด19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที เมื่อมีการเปิดโปงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เตรียมออกกฎหมายไม่ให้เอาผิดแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงคณะผู้จัดหาวัคซีนโควิด19  ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยขณะนี้ เจอผู้ติดเชื้อรายวันแตะหลักหมื่นถึงสองหมื่นคนต่อเนื่องมาเป็นเดือน ซึ่งยังไม่นับรวมผู้เสียชีวิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นหลัก100-200 คนต่อวันโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด นำมาซึ่งกระแสโจมตีทั้งเรื่องประสิทธิภาพและปริมาณของวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อมาใช้ สร้างแรงกระเพื่อมความไม่พอใจให้กับประชาชนในวงกว้าง
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด