svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

ก้อง สหรัถ - อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเสวนาจับมือมูลนิธิคุณ ในกิจกรรม "ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ" ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” ให้กับเด็กน้องๆในระดับประถมศึกษา

เนื่องจากในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก แน่นอนว่าอีกกระบอกเสียงที่เสียงดังไม่น้อยนั่นก็คือ เหล่าดาราศิลปินตัวแทนที่จะส่งเสียงบอกต่อ แม้ว่าจะเป็นกำลังเล็กๆแต่สามารถช่วยโลกใบใหญ่ๆนี้ได้

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

ล่าสุด ก้อง สหรัถ สังคปรีชา และตัวแทนจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว รองอันดับ 2 ปี 2022  ได้มาร่วมกิจกรรมเสวนา "ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ"  ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends”  เข้าร่วมกับมูลนิธิคุณ จับมือช่วยกัน ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้กับ นักเรียนระดับประถมศึกษา

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

นำโดยก้อง สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินหัวใจ รักษ์โลก ก็ได้แสดงมุมมองในปลูกฝังการคัดแยกขยะให้กับเด็กๆไว้ว่า…  การแยกขยะช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด หากปลูกฝังให้เด็กๆฝึกแยกขยะยังให้ให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้น นอกจากจะช่วยเซฟโลก ยังเซฟเจ้าหน้าที่กำจัดขยะด้วย  การแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

และยังประหยัดงบในการกำจัดขยะทำให้ นำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และยังลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร  นำของที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้ง และที่สำคัญที่สุดคือ หากแยกขยะกำจัดขยะได้ถูกวิธี จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก ได้มากเลยทีเดียว

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

ทั้งนี้ตัวแทนจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว รองอันดับ 2 ปี 2022  อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้มาเข้าร่วมในการ เสวนาพร้อมกล่าวว่าในโครง KHUN x SWU  “4 REGIONS PUPPET ROADSHOW ที่มูลนิธิคุณจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและช่วย “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ” และมีการถ่ายทอดผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” กิจกรรมนันทนาการ ทำให้เด็กๆเข้าใจง่ายและสนุกไปกับการคัดแยกขยะ ซึ่งการคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

 

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 5 ปี และเห็นความสำคัญของการแยกขยะมานานแล้ว โดยมูลนิธิคุณ ตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม และทำให้เกิดผลขึ้นได้จริง โดยพลังของกลุ่มคน ตลอดจนองค์กรทุกฝ่ายที่มีน้ำใจ หวังให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกในการลดและแยกขยะให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จึงได้คิดค้นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้อย่างง่าย ๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่าง ๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็กๆ สนใจและซึมซับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดี และหลังจากนี้ มูลนิธิคุณยังมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยความร่วมมือที่ดีจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

 “มูลนิธิคุณเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง พี่เห็นภาพงานในวันนี้ทำให้นึกย้อนไปถึงตัวเราเองหรือผู้ใหญ่โตๆ ที่อยากแยกขยะ แต่ก็ยังแยกกันไม่ถูก เลยหวังว่าถ้าเด็กๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ และจากการติดตามสื่อวีดีโอที่มูลนิธิคุณจะผลิตขึ้นมาอีกสิบตอนแล้ว เรื่องแยกขยะก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเด็กเลย หรือถ้ากิจกรรมที่พี่พยายามทำนี้ช่วยสร้างคนที่มีความตั้งใจที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมแบบเราขึ้นมาได้แค่ซักหนึ่งคน พี่ก็ดีใจแล้ว” นางสาวปรางค์ทิพย์กล่าว

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคสื่อ ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนจะทำให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวน่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

“กิจกรรม4  ภาคนี้จะมีน้องดูดู้ ปลาวาฬน้อย ที่เป็นตัวการ์ตูนของมูลนิธิคุณ และน้องช่อม่วงตัวการ์ตูนของ คณะสังคมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการสอนนักเรียน และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะ เริ่มเปิดตัววันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตามด้วยภาคเหนือในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีเสวนา และปิดท้ายวันด้วย dinner talk กับพี่ก้อง สหรัถ ถัดไปในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 พวกเราจะยกทีมไปหาน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ดอยช้าง เพื่อให้น้องๆ บนดอยได้สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

การจัดกิจกรรมสองภาคสุดท้ายจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน2566 จะเดินทางไปที่โรงเรียนวัดธงชัย กลุ่มโรงเรียนธงชัยธรรมจักร ประจวบคีรีขันธ์ และปิดโครงการประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่อยุธยา โดยจะมีดนตรีวง Kong and Benja band มาร่วมแสดงดนตรีปิดงาน” ดร.ภูมิ มูลศิลป์กล่าว

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

มูลนิธิคุณ มีเป้าหมายในการทำโครงการ "ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ" ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะให้กับโรงเรียนที่มูลนิธิคุณเคยไปจัดการแสดงและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าให้เด็กทำได้จริงและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: KHUN Foundation
 

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

ก้อง สหรัถ – อาย กัญญาลักษณ์ ร่วมปลูกจิตสำนึก ลดแยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์