svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

โปรตุเกสประท้วงค่าเช่าบ้านแพง จ่ายจนไม่มีเงินเหลือ

01 เมษายน 2566

วิกฤตค่าเช่าบ้านที่พุ่งสูงขึ้นจนประชาชนจ่ายไม่ไหว ทำให้ชาวโปรตุเกสออกมาเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศ เพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้

ชาว 'โปรตุเกส' หลายพันคนออกมาเดินขบวน 'ประท้วง' ในกรุงลิสบอนและอีกหลายเมืองทั่วประเทศ เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ไขวิกฤต 'ค่าเช่าบ้าน' ราคาแพง จนประชาชนแทบจะไม่มีเงินเหลือในแต่ละเดือน เพราะต้องเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าห้องพักจนหมดเกลี้ยง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมี 'ปัญหาเงินเฟ้อ' และ 'ค่าครองชีพ' อื่นๆ ที่สูงขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเต็มไปด้วยความ 'ยากลำบาก' จนประชาชนต้องออกมาเดินขบวน 'ประท้วง' บนท้องถนน

โปรตุเกสประท้วงค่าเช่าบ้านแพง จ่ายจนไม่มีเงินเหลือ

โปรตุเกส นับว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ยากจนที่สุดในยุโรป โดยข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าประชาชนกว่า 50% มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 1,000 ยูโร หรือประมาณ 37,000 บาท ขณะที่ค่าเช่าบ้านในกรุงลิสบอน ก็พุ่งสูงขึ้นกว่า 65% แล้วนับตั้งแต่ปี 2015 แค่ปีที่แล้วปีเดียว ค่าเช่าบ้านแพงขึ้น 37% ส่วนราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นถึง 137%

โปรตุเกสประท้วงค่าเช่าบ้านแพง จ่ายจนไม่มีเงินเหลือ

ค่าเช่าห้องพัก ขนาด 1 ห้องนอนในกรุงลิสบอน ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,350 ยูโร หรือประมาณ 50,000 บาท ซึ่งสาเหตุที่ค่าเช่าห้องพักแพงขนาดนี้ เพราะห้องพักจำนวนมากในกรุงลิสบอนถูกเปลี่ยนให้เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีราคาที่แพงกว่า ทำให้ค่าเช่าห้องพักสำหรับประชาชนทั่วไปแพงขึ้นตามไปด้วย