svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

นักวิเคราะห์ "กรุงไทย" คาด กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย อีกในครั้งหน้า

26 มกราคม 2566

นักวิเคราะห์ "กรุงไทย" (Krungthai COMPASS) ประเมิน กนง. มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกในครั้งหน้า จากปัจจัยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการท่องเที่ยว และ อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ยังทรงตัวในระดับสูง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี สู่ระดับ 1.50% ต่อปี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนจะสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น

และจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มชะลอลง ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

 

นายฉมาดนัย มากนวล นักวิเคราะห์ Krungthai COMPASS ประเมินว่า กนง. มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดี และ อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควิดแล้ว และ คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดี

นายฉมาดนัย มากนวล นักวิเคราะห์ Krungthai COMPASS

โดย กนง. คาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 25.5 ล้านคนในปีนี้ จากเดิมคาดไว้ที่ 22 ล้านคน ตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง และจะช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดีขึ้น

นักวิเคราะห์ "กรุงไทย" คาด กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย อีกในครั้งหน้า

ด้านนายชนม์นิธิศ ไชยสิงห์ทอง นักวิเคราะห์ Krungthai COMPASS กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกจากราคาพลังงาน และ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ทรงตัวในระดับสูงมีความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นได้จากต้นทุนของผู้ประกอบการที่สูงรอบด้าน

นายชนม์นิธิศ ไชยสิงห์ทอง นักวิเคราะห์ Krungthai COMPASS

ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สอดคล้องกับที่ กนง. ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้น อีกทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์เพิ่มขึ้น