svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ธุรกิจ-การตลาด

แอปฯ อูก้า (Ooca) สตาร์ทอัพไทย ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS

07 กุมภาพันธ์ 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"อูก้า (ooca)" แอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทย์ และ นักจิตวิทยาออนไลน์ ปิดดีลลงทุน Series A ซึ่งเป็นการระดมทุน สำหรับสตาร์ทอัพไทย กับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิต ยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขไทย

ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง แอปพลิเคชั่นอูก้า (ooca) กล่าวว่า อู้ก้าเป็นแพลตฟอร์มปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ แห่งแรกในประเทศไทย ที่ริเริ่มการใช้  Telemedicine เข้ามาช่วยในการปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาผ่านทางแอปพลิเคชั่น ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 180,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้คน ต่อเรื่องสุขภาพจิตได้มากขึ้น และ ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการให้บริการของจิตวิทยาได้จริง

ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง แอปพลิเคชั่นอูก้า (ooca)
 

สำหรับความร่วมมือกับ BDMS ครั้งนี้ จะทำให้ อูก้า สามารถเป็นผู้ให้บริการ ด้านสุขภาพจิต อันดับหนึ่งของประเทศ ที่ให้บริการครอบคลุม การดูแลสุขภาพจิตทุกรูปแบบทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ขยายการดูแลลูกค้าในมิติที่หลากหลาย

โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำให้จิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตและเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มีต่อจิตเวชและจิตวิทยา ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งพัฒนา และสร้างโปรเจกต์ใหม่ ๆ ร่วมกัน เพราะเรื่องสุขภาพจิตนั้นต้องเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนเข้าถึงได้ และเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย

แอปฯ อูก้า (Ooca) สตาร์ทอัพไทย ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS

ดร.พัชรินทร์  บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืนองค์กร คุณภาพการรักษาพยาบาล และการจัดการนวัตกรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  กล่าวว่า “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายสำคัญ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การรักษาพยาบาล เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล

ดร.พัชรินทร์  บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืนองค์กร คุณภาพการรักษาพยาบาล และการจัดการนวัตกรรม บริษัท  BDMS

ด้วยเล็งเห็นว่า การพัฒนา Health Tech Innovation  เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลได้อย่างก้าวกระโดด จึงเฟ้นหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ จากบริษัท Startup ทั่วโลก ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกเทคโนโลยี

สำหรับ BDMS คือ ความมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่คัดเลือก มีศักยภาพที่นำมาใช้ ในระบบการบริการทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราพบว่า เทคโนโลยีด้านการแพทย์ของประเทศไทย มีศักยภาพเทียบเคียงกับบริษัทจากต่างชาติได้เป็นอย่างดี BDMS จึงมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการพัฒนา Health tech ของประเทศไทย สร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพราะการพัฒนานวัตกรรมไม่สามารถสำเร็จด้วยการทำงานเพียงลำพังได้ 

ทั้งนี้ BDMS ได้รับความร่วมมือทั้งจาก องค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ และสตาร์ทอัพ เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ ทั้งด้านสุขภาพกาย รวมถึงด้านสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพราะ BDMS มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยในการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

แอปฯ อูก้า (Ooca) สตาร์ทอัพไทย ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS

logoline