svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กรมค้าภายใน แจงราคาไข่ไก่บางที่ปรับขึ้น ตามต้นทุน คาดช่วงปิดเทอมราคาลด

21 มีนาคม 2566

กรมการค้าภายใน ตรวจสอบถราคาไข่ไก่ปรับขึ้นราคา พบเป็นการปรับตามต้นทุนใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาขายไข่สต็อกเก่าจึงยังไม่เพิ่มราคา ย้ำติดตามดูแลราคาใกล้ชิด คาดช่วงปิดเทอมราคาไข่ไก่จะลดลง เตรียมหาแนวทางระบายช่วยเกษตรกร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  เปิดเผยว่า การปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ รวมถึงร้านค้าปลีกในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ตามที่เป็นข่าว ได้ปรับขึ้นราคาไข่ไก่แผงละ 6 บาท(30 ฟอง) โดยไข่ไก่เบอร์ 4 ราคาแผงละ 100 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 110 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 115 บาท และไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาแผงละ 120 บาท พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีรายงานเพิ่มเติมว่า ราคาดังกล่าวได้มีการปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และยังไม่มีการปรับราคาขึ้นจากเดิม
 

กรมค้าภายใน แจงราคาไข่ไก่บางที่ปรับขึ้น ตามต้นทุน คาดช่วงปิดเทอมราคาลด

ทั้งนี้ สาเหตุของการปรับขึ้น ราคาจำหน่ายปลีก สอดคล้องกับราคาที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย จำกัด ประกาศ

โดยปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.20 บาท เป็น 3.40 บาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร้านค้าปลีกในบางพื้นที่ ปรับราคาขายปลีกขึ้น และ จำหน่ายไข่ไก่ได้น้อยลง โดยที่ผ่านมา ปกติราคาไข่ไก่ จะลดลงในช่วงปิดภาคเรียน

กรมค้าภายใน แจงราคาไข่ไก่บางที่ปรับขึ้น ตามต้นทุน คาดช่วงปิดเทอมราคาลด

นายอุดมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาด กทม. วันนี้ (21 มี.ค. 2566) อยู่ที่ฟองละ 3.80 – 4.00 บาท เฉลี่ยทั่วประเทศฟองละ 3.63 บาท เป็นราคาที่สอดคล้อง กับโครงสร้างราคาไข่ไก่ กรมการค้าภายใน ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และช่วยบรรเทา ค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค

โดยการเชื่อมโยงไข่ไก่ผ่านช่องสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ ได้แก่ พีที พีทีที สเตชั่น และบางจาก เพื่อจัดทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณ ให้กับผู้ใช้บริการในสถานีจำหน่ายน้ำมัน ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลฯ และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด 914 สาขา กว่า 1,000,000 ฟอง

 

รวมทั้ง กรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค หากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรม จำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้จำหน่ายต้องปิดป้ายแสดงราคาขายปลีก หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 บาท

กรมค้าภายใน แจงราคาไข่ไก่บางที่ปรับขึ้น ตามต้นทุน คาดช่วงปิดเทอมราคาลด