svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

การรถไฟฯ เปิดบริการเส้นทาง "สถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์" ตามปกติแล้ว

การรถไฟฯ พร้อมเปิดใช้เส้นทางเดินรถ ระหว่าง "สถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์" ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 หลังเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อม ปรับปรุงทางเสร็จเรีบบร้อยแล้ว

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์บรรทุกยางพารา ที่ 707 (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ได้ตกรางจากเหตุลอบวางระเบิดทางรถไฟ ระหว่างสถานีคลองแงะ-ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา และ ได้ทำการปิดเส้นทางรถไฟช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม เนื่องจากสภาพทางได้รับความเสียหายหนัก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

การรถไฟฯ เปิดบริการเส้นทาง \"สถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์\" ตามปกติแล้ว

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งตรวจสอบสภาพทางให้มีความปลอดภัยสำหรับการเดินรถ เรียบร้อยแล้ว โดยพร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ช่วงระหว่างสถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์ ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ)

2. ขบวนรถด่วนที่ 947/948 (ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่)

3. ขบวนรถด่วนที่ 949/950 (ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่)

สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฯ เปิดบริการเส้นทาง \"สถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์\" ตามปกติแล้ว

การรถไฟฯ เปิดบริการเส้นทาง \"สถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์\" ตามปกติแล้ว

การรถไฟฯ เปิดบริการเส้นทาง \"สถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์\" ตามปกติแล้ว