Search

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ชมรายการคมชัดลึกย้อนหลังออกอากาศพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561ดำเนินรายการเอกรัฐ ตะเคียนนุชผู้ร่วมรายการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ผู้ตรวจราชการ ก.สาธารณะสุข เขตสุขภาพที่ 1

192.168.52.213