Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันนี้ (7 มกราคม 2562) รัฐบาล จัดงาน "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนี้ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟน. ร่วมมอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9

     

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบวาตภัยจากพายุปาบึก และได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ กฟน. ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0 ชื่อ : กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี      

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living 

192.168.52.213