ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศุกร์(สุข)ละวัด : วัดศรีดอนชัย

7K 1

วัดไหนคือวัดแรก ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...วัดศรีดอนชัย ประวัติของวัด เป็นวัดแรกของอำเภอปาย สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๕๕ โดยพะท่าหม่องซอนำ ทัพพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ แล้วสร้างวัดขึ้น เรียกว่า ''วัดบ้านดอน" หรือ "จองใหม่" ได้นิมนต์พระมา จากเมืองแลนหวีหนองฮีเมิงปันลางเคอ เมิงนาย

มาจำพรรษาอบรมชาวบ้านและกองทัพในสมัยนั้นจนมาถึงสมัยพะก่ากั่นนะและพะก่าส่างกงวัดนี้ยังเป็นวัดของไทยใหญ่อยู่ในพุทธศักราช 2020สมัย พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองนครนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ได้มีพระราชบัญชาให้เจ้ามหาศรีไจยาหรือเจ้าศรีไจย์ซึ่งเป็นราชบุตรของพระเจ้าเสนะภูเป็นหลานของพระเจ้าครามและเป็นเหลนของพระเจ้าเม็งรายมหาราชได้นำช้างพลายเผือก 2 เชือก ชื่อช้างพลายเผือกเฒ่ามงคล และช้างพลายแก้วมงคล พร้อมเหล่าเสนาทหารยกทัพมาจากนครนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เพื่อมาตีเมืองแห่งนี้จากพะก่ากั่นนะและพะก่าส่างกงและได้รับชัยชนะจากการรบในครั้งนั้นก่อนที่พะก่ากั่นนะและพะก่าส่างกงจะแพ้ศึกถอยทัพได้สั่งให้เผาวัดวาจนมอดไหม้ไปสิ้นการศึกครั้งนั้นได้ทำให้ช้างเผือก 2 เชือก ของเจ้าศรีไจยา ได้หลุดหนีเข้าป่าไป เสนาอำมาตย์ได้ออกติดตาม ได้ที่ลำห้วยแม่น้ำ และเมื่ออำมาตย์ได้มากราบทูล เจ้ามหาชีวิตศรีไจยา ก็ได้ปรารภว่า แม่น้ำนี้มีชื่อว่าแม่น้ำปาย เหตุคือเรียกชื่อตามพลาย 2 เชือก (ภาษาเมืองเหนือ ช้างพลาย เรียกกันว่า จ๊างปาย) และเมืองๆนี้จึงได้ชื่อว่า เมืองปาย ตามชื่อแม่น้ำปายมาตราบจนถึงทุกวันนี้
ต่อในปี พ.ศ. 2021 ได้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่พร้อมกับการขุดคูเมืองทำประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ และได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์)มาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่มาสถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดแห่งนี้ และได้ตั้งซื่อวัดใหม่ว่า"วัดศรีดอนไชย ใน ปีพ.ศ. 2124 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำทหารมาฝึกที่เมืองปายและได้นำทัพมานมัสการพระพุทธสิหิงค์เจ้าองค์นี้ด้วย โดยเสด็จประทับแรม ณคุ้มเจ้าหลวงเมืองปายปราสาท หอคำเจ้าฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ ณที่ตั้งโรงพยาบาลประจำตำบลเวียงเหนือในปัจจุบัน

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์