Search

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการ "PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิด "PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า" โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ มีผู้บริหารภาครัฐและเอกชนร่วมพิธี ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น Network Operator รายแรกของประเทศไทย โดย PEA VOLTA Platform (Very Open Language for Thailand Application) เป็นโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วย ระบบและช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังฐานข้อมูลของ หรือ PEA VOLTA ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ PEA VOLTA Platform และส่วนของระบบบริหารจัดการข้อมูล พร้อมการแสดงผลผ่าน Mobile Application และ Web Service ในลักษณะของ User Interface

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยขยายผลการใช้งาน PEA VOLTA Platform ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและจะติดตั้งอุปกรณ์ PEA VOLTA Kit จำนวน 100 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เป็นสมาชิกโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ภายในงานพิธีเปิดหรือที่กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-2590-5768

สำหรับประโยชน์ของ PEA VOLTA Platform ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ระบบแผนที่และระบบนำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบสถานะหัวชาร์จที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการและจองคิวอัดประจุไฟฟ้า รับรู้การทำงานของระบบประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง โดยทราบเวลาที่เหลืออยู่ของการอัดประจุไฟฟ้าผ่าน Mobile Application 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกค้าให้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งเสริมการสร้างอาชีพและธุรกิจ เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแวะพักหรือใช้บริการร้านค้าได้ตามที่ Application ของ PEA VOLTA Platform แสดงให้เห็นพื้นที่ดังกล่าวบนหน้าจอ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนวยความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการการอัดประจุไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะนำระบบ PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปใช้ใน 11 เส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย 

- สำนักงานใหญ่ กฟภ.  จำนวน 1 สถานี- สายภาคเหนือ  (กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 2 สถานี- สายภาคใต้ (กรุงเทพฯ หัวหิน) จำนวน 3 สถานี- สายภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ พัทยา) จำนวน 2 สถานี- สายตะวันออกเฉียงเหนือ  (กรุงเทพฯ โคราช)  จำนวน 2 สถานี- สายภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ นครปฐม) จำนวน 1 สถานี

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 06.00 20.00 น. เพื่อให้เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทดสอบการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การดำเนินการดังกล่าวสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต

...............................

ข้อมูล : กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : - แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ไม่พลาดทุกข่าวจากเนชั่นทีวี กดเป็นเพื่อนกับ LINE@ NationTV ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

192.168.52.211