Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สวนุสิตโพล เผย ปชช.อยากเห็นหัวหน้าพรรคการเมือง "ซื่อสัตย์-ยุติธรรม" วางใจเลือก "อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์" นั่งหัวหน้าพรรคต่อไป


16 ก.ค.60 - "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,317 คน ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.2560 ในหัวข้อ "หัวหน้าพรรคการเมืองไทยในทัศนะของประชาชน" เนื่องจากหัวหน้าพรรคเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำพรรค รวมถึงการจะเป็นตัวเต็งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหัวหน้าพรรคการเมืองไทย ดังนี้
1.ประชาชนให้ความสำคัญต่อ "หัวหน้าพรรคการเมืองไทย" มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 มาก 33.71% เพราะ มีผลต่อความนิยมของพรรค มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ ฯลฯอันดับ 2 ค่อนข้างมาก 29.38% เพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค เป็นกำลังสำคัญในการหาเสียง อยากรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรค ฯลฯ อันดับ 3 ค่อนข้างน้อย 20.88% เพราะ ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม พวกพ้องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นนายทุนของพรรค ฯลฯ อันดับ 4 น้อย 16.03% เพราะ เป็นใครก็ได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ พิจารณาที่คุณสมบัติและผลงานมากกว่า ฯลฯ  
2.คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 83.45%อันดับ 2 ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน 81.55%อันดับ 3 เก่ง ทำงานเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ 77.52%อันดับ 4 มีภาวะผู้นำที่ดี เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ 72.29%อันดับ 5 เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ประวัติดี ภาพลักษณ์ดี 61.58%
3.ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" และ "หัวหน้าพรรคเพื่อไทย" 
สำหรับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่อันดับ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 77.90%อันดับ 2 นายชวน หลีกภัย 66.59%อันดับ 3 นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ 63.33% สำหรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แก่ อันดับ 1 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 73.96%อันดับ 2 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 71.98%อันดับ 3 นายจาตุรนต์ ฉายแสง 47.22%

ที่มา : คมชัดลึก

192.168.52.213