svasdssvasds
เนชั่นทีวี

วีดิโอ

พ่อก้มกราบตำรวจน้ำดี ซึ้งใจ พาลูกส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา

พ่อซาบซึ้งใจก้มลงกราบ ตำรวจน้ำดี พาลูกส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา จากทางด่วนบางนา มาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน