svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

รพ. สุขุมวิท จัดสัมมนา “เช็คอาการ มะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาทัน”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุขุมวิท ได้จัดกิจกรรม งานสัมมนา "เช็คอาการ มะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาทัน" ณ ห้องประชุม 5a โรงพยาบาลสุขุมวิท

การสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้ นำทีมโดย นพ.ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา,นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมทรวงอกและ พญ.กรองกาญจน์ กาญจนรัตน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวิทยา ที่ให้เกียรติมาเสวนาในหัวข้อ “เช็คอาการ มะเร็งปอดรู้ก่อน รักษาทัน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 120 คน

รพ. สุขุมวิท จัดสัมมนา “เช็คอาการ มะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาทัน”

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนา โรงพยาบาลสุขุมวิท ยังได้ประชาสัมพันธ์  แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-Dose Chest CT Scan ราคา 5,900 บาทและ แจกแพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, แพ็คเกจตรวจภูมิแพ้, แพ็คเกจตรวจมะเร็งปอด ให้กับผู้ร่วมงานสัมมนาครั้งนี้

รพ. สุขุมวิท จัดสัมมนา “เช็คอาการ มะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาทัน”

รพ. สุขุมวิท จัดสัมมนา “เช็คอาการ มะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาทัน”