svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

28 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนสวีแคร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ระหว่างกรมอนามัยและสถาบันฝึกอบรม โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 ของประเทศไทย (1st Thailand’s National Conference on Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care) จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบเวชศาสตร์วิถีชีวิตในประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน (แพทย์และสหวิชาชีพ) และการดูแลสุขภาพประชาชนด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อ สร้างสังคมประเทศไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

และในงานนี้ คุณวิเวก ดาวัน และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป ได้รับมอบรางวัล “The  Iconic of Life” ชีวิต-ตัวตน-คนต้นแบบ เพื่อเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบและร่วมขับเคลื่อนงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

ในช่วงเรื่องเล่าเร้าพลัง 3-min Inspiration Talk  คุณวิเวก ดาวัน ได้รับเกียรติให้ขึ้นพูด ซึ่งคุณวิเวกได้พูดเกี่ยวกับ Mega Dharma ที่ตั้งใจช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดี ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ “To help people stay healthy as long as they live”

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

ทางด้าน นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพลิกผันโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

นอกจากนี้ เมก้า วีแคร์ และเวลเนส วีแคร์ ยังได้สนับสนุนให้แพทย์ และบุคลากรการแพทย์ของบริษัท ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตต่อไป

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

ทางด้านเมก้า วีแคร์ ยังได้ให้การสนับสนุนชุดผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพให้แก่แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

และยังร่วมจัดบูธให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพภายในงานอีกด้วย

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

 

ทางด้านศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้จัดบูธแนะนำหลักสูตรแค้มป์สุขภาพต่างๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยตัวเอง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ plant-based, whole-food, low-fat ที่ดีต่อสุขภาพ

 

 

 

logoline