PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงอาจเสียค่าปรับและมีความผิดทางกฎหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อโกงค่าไฟฟ้า โดยการทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง และ ทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อ เพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายทางตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

     ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

     ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงอาจเสียค่าปรับและมีความผิดทางกฎหมาย