กฟผ. ร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนไฮบริด นำคนไทยขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานในงาน Future Energy Asia 2021 (FEA2021) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานด้านพลังงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศโชว์ศักยภาพนวัตกรรมพลังงาน นำคนไทยขับเคลื่อนอาเซียนก้าวสู่พลังงานแห่งอนาคต มุ่งสู่ยุคของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net zero ในงาน “Future Energy Asia 2021”(FEA2021) นิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานโดยได้รับเกียรติจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai Power Address: Accelerating the Integration of Renewables into the Energy Mix”

กฟผ. นำคนไทยร่วมขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งสู่พลังงานสะอาด ด้วยนวัตกรรมพลังงานไฮบริด

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการผลิตไฟฟ้าที่ต่างไปจากรูปแบบเดิมกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงานโดยพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทเพิ่มขึ้นเห็นได้จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP2018) เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้น เป้าหมายอยู่ที่ 18,696 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ชีวมวล ชีวภาพ ลม และอื่นๆ เช่น ขยะพลังน้ำขนาดเล็ก

กฟผ. นำคนไทยร่วมขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งสู่พลังงานสะอาด ด้วยนวัตกรรมพลังงานไฮบริด

กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มุ่งหวังสร้างสังคมสีเขียวให้กับอนาคตโดยได้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าไฮบริดซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำที่เขื่อนสิรินธร ขนาด 45 เมกะวัตต์ ถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำระบบ Energy Management System มาใช้ควบคุมและบริหารจัดการ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้แก่พลังงานหมุนเวียน ซึ่ง กฟผ. ยังมีแผนพัฒนาโครงการเช่นนี้ในอีก 9 เขื่อนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย 2,725 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 รวมถึงโครงการ Wind Hydrogen Hybrid ที่ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่นำระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการนำร่องถูกนำไปใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

 

นอกจากนี้ ภายในงานฯ กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) ภายใต้แนวคิด “EGAT SMART ENERGY SOLUTIONS FOR ALL” เช่น โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox), การพัฒนาระบบพิกัดทางราบและทางดิ่งเพื่อสนับสนุนการทำเหมืองเปิดถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ, อุปกรณ์ชาร์จรถอีวีในบ้าน (EGATWall Box), การซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy Certificate: REC), EGAT EV Business Solutions, ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EGAT's Smart Energy Solution:ENZY) เป็นต้น

กฟผ. นำคนไทยร่วมขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งสู่พลังงานสะอาด ด้วยนวัตกรรมพลังงานไฮบริด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด