svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ไลฟ์สไตล์

The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต Ep8. ป่าในเมือง ปอดของเมือง

24 พฤศจิกายน 2565

The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต Ep8. ป่าในเมือง ปอดของเมือง

ป่าในเมือง หรือ Urban Forest เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการต้นไม้ในเขตเมือง ครอบคลุมตั้งแต่ถนนหนทาง ไปจนถึงสวนสาธารณะ ยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คน พื้นที่สีเขียว หรือ ป่าในเมือง  ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนที่ขาดไม่ได้

สกู๊ปพิเศษชุด The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต Ep8. ป่าในเมือง ปอดของเมือง ชวนทำความเข้าใจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในใจคน

#โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม #กฟผ #ปลูกป่าล้านไร