svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต Ep8. ป่าในเมือง ปอดของเมือง

24 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต Ep8. ป่าในเมือง ปอดของเมือง

ป่าในเมือง หรือ Urban Forest เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการต้นไม้ในเขตเมือง ครอบคลุมตั้งแต่ถนนหนทาง ไปจนถึงสวนสาธารณะ ยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คน พื้นที่สีเขียว หรือ ป่าในเมือง  ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนที่ขาดไม่ได้

สกู๊ปพิเศษชุด The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต Ep8. ป่าในเมือง ปอดของเมือง ชวนทำความเข้าใจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในใจคน

#โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม #กฟผ #ปลูกป่าล้านไร

logoline